Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

• nawóz bezchlorkowy
• zwiększa żyzność gleby
• regeneruje gleby i poprawia jakość podłoża
• posiada składniki szybko i wolno uwalniające się
   
DAWKI NAWOZU
Ustalając dawki nawozu należy wziąć pod uwagę, że 1 tona nawozu zawiera co najmniej: 50 kg azotu (N) i fosforu (P2O5) oraz 150 kg potasu (K2O).

Uprawy polowe
W uprawach polowych wielkość dawki nawozu zależy od zasobności gleby w potas. Na glebach średnio zasobnych stosować 600 kg nawozu na 1 ha i uzupełnić nawozami azotowymi i fosforowymi stosownie do potrzeb pokarmowych roślin. Na glebach o niskiej zawartości K2O stosować do 750 kg nawozu na 1 ha.

Uprawy sadownicze i warzywnicze
Dawki nawozu należy dostosować do wymagań pokarmowych roślin w stosunku do potasu.

Zalecane dawki nawozu
warzywa:   500-600 kg/ha
sady:         300-400 kg/ha
truskawki: 200-300 kg/ha

TERMINY I SPOSÓB STOSOWANIA:
Na gruntach ornych nawóz rozprowadzić równomiernie rozrzutnikiem nawozów i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych. Przygotowanie stanowiska pod uprawę: min. 10 dni przed siewem/sadzeniem, dla roślin już rosnących: min. 21 dni przed zbiorem. Równomiernie rozsypać, wymieszać z glebą i obficie podlać.

W przypadku roślin sadowniczych, nawóz stosować wczesną wiosną (najlepiej w fazie nabrzmiewania-pękania pąków), na powierzchnię pasów herbicydowych wzdłuż rzędów drzew/krzewów.

W uprawach warzywnych nawóz stosować wiosną przed sadzeniem roślin lub pogłównie w czasie wegetacji najlepiej na podstawie analizy gleby, jednak nie dłużej niż do końca lipca i początku sierpnia.

Skład nawozu:
5,0% (N) azot ogólny
5,0% fosfor w przeliczeniu na P2O5
15,0% potas w przeliczeniu na K2O
20,0% (s.m.) substancji organicznej

S 5062

Opis

Opakowanie
BigBag
Pojemność
350 kg

Z tej samej kategorii

16 innych produktów w tej samej kategorii:
Produkt dodany do ulubionych