Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.


I. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym ACTIV Sp. z o.o. ul. Kozietulskiego 17, 05-622 Belsk Duży NIP 525 257 35 77 zamieszczonym pod adresem internetowym https://sklep.activ.com.pl/pl/ zwanym dalej Sklepem.


Adres do korespondencji:
Activ Sp. z o.o.
ul. Kozietulskiego 17
05-622 Belsk Duży

tel. 609999569; e-mail: laura@activ.com.pl

tel. 692486828; e-mail: a.gwardiak@activ.com.pl


2. Sklep internetowy umożliwia dokonywania zakupów przez Internet.
3. Zakupów można dokonywać przez Internet 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i że zobowiązuje się go przestrzegać.


II. Sprzedaż
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza udostępnionego na stronach sklepu przez kupującego.
4. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki podane na stronach sklepu.
5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
6. Kupujący może wybrać jedną z dostępnych opcji przesyłki towaru.
7. Towar zostaje wysłany w pierwszym lub drugim roboczym dniu po jego zamówieniu, a czas realizacji zamówienia łącznie z przesyłką wynosi od 1 do 5 dni.
8. Zapłaty za towar można dokonać na trzy sposoby:
- przedpłata na konto bankowe sklepu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
- płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem)
- przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności „ imoje” (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu „imoje” o dokonaniu płatności przez Klienta)

Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

III. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Produkt dodany do ulubionych