Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

Syrius 250 EW jest środkiem grzybobójczym, w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego, rzepaku ozimego i jarego, buraków cukrowych i pastewnych przed chorobami grzybowymi oraz w ochronie wiśni i śliwy przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych. Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.

1. ROŚLINY ROLNICZE
a) pszenica ozima
*mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
b) jęczmień jary
*mączniak prawdziwy, rdza karłowa, plamistość siatkowa
Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha
Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
*pszenica: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
*jęczmień: od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia

c) rzepak ozimy, rzepak jary
*sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza, szara pleśń, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

Choroby można zwalczać w następujących terminach:
Jesienią: w fazie 4-8 liści rzepaku
*sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
Zalecana dawka: 0,75 l/ha
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi

Wiosną: w fazie wzrostu pędu głównego
*sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza, szara pleśń, czerń krzyżowych
Zalecana dawka: 1,0 l/ha
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodygi i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem - od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych

*szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
Zalecana dawka: 1,25 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

UWAGA:
W przypadku zagrożenia łuszczyn tylko czernią krzyżowych zabieg można opóźnić do momentuwykształcania pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku

d) burak cukrowy, burak pastewny
*chwościk buraka
Zalecana dawka: 0,8 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby
UWAGA: Środek stosować nie częściej niż dwa razy w okresie wegetacji buraka i rzepaku

2. ROŚLINY SADOWNICZE
a) wiśnia
*brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Zalecana dawka: 0,75 l/ha
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Środek stosować jednorazowo na początku fazy kwitnienia lub w pełni fazy kwitnienia

b) śliwa
*brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Zalecana dawka: 0,75 l/ha
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Środek stosować po kwitnieniu dwukrotnie najlepiej w okresie wybarwiania się owoców i 7 dni przed zbiorem
UWAGI:
1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych
2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C

II OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji)
*PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY - NIE DOTYCZY,
*RZEPAK OZIMY, RZEPAK JARY, BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY - 35 DNI,
*ŚLIWA, WIŚNIA - 7 DNI.

III OKRES PREWENCJI (okres zapobiegający zatruciu)
*DLA LUDZI, PSZCZÓŁ – NIE DOTYCZY
*DLA ZWIERZĄT - 14 DNI

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć

V PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

S 3620

Opis

Opakowanie
1l

Z tej samej kategorii

16 innych produktów w tej samej kategorii:
Produkt dodany do ulubionych