Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

W celu uzyskania większej informacji o produkcie oraz realizacji dostawy prosimy o kontakt telefoniczny /601999356/.

Nawóz o równomiernych jasnoszarych do ciemnoszarych granulach lub jasno różowych, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polifoska® 6 zawiera 6% azotu (N) w formie amonowej, 20% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 18% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Przeznaczenie i stosowanie
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę® 6 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polifoskę® 6 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem®, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Korzyści zastosowania
Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny Polifoski® 6 powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy, proporcjonalny ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.


Formuła nawozu: NPK(S) 6-20-30(7)
Producent: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Klasa ziarnowa: granule 2-5 mm, nie mniej niż 92%
Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3
N (azot całkowity): 6%
N (azot amonowy): 6%
N (azot saletrzany): x
N (azot amidowy) x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie): 20%
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie): 18%
K2O (rozpuszczalny w wodzie): 30%
CaO (rozpuszczalny w wodzie): x
MgO (całkowity): x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie): 7%
Mikroskładniki: x
Numer PKWiU: 20 15 710
Numer CN: 31 052 010 90

ROŚLINA ZASOBNOŚĆ GLEBY W FOSFOR I POTAS
bardzo niska    i niska średnia (B) wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna 60 40 25
Rzepak – na każdą 1 t nasion 120 90 60
Groch, bobik – na każdą 1 t nasion 85 60 30
Łubin – na każdą 1 t nasion 100 75 40
Ziemniak na oborniku (D) – na każde 10 t bulw 80 35 20 kg K
Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 120+23 kg K (C) 80+26 kg K 40+30 kg K
Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni nie uprawiać 60+20 kg K 35+15 kg K
Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni 60+20 kg K 35+15 kg K 25
Kukurydza na silos na oborniku – na każde 10 t zielonej masy 70 55 35
Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 60+20 kg K 40+20 kg K 30
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 85+33 kg K 75+30 kg K 50
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej 100+50 kg K 70+40 kg K 25
S 3276

Opis

Opakowanie
Foliopak
Pojemność
50 kg

Z tej samej kategorii

16 innych produktów w tej samej kategorii:
Produkt dodany do ulubionych