Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

Daneel to środek grzybobójczy, fungicyd z firmy BASF. Preparat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni oraz gruszy. Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej:
ditianon (związek z grupy antrachinonów) - 700 g/kg (70,0%)

JABŁOŃ
PARCH JABŁONI
Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej systemów stosowania

System 1
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 53-79)
Liczba zabiegów: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni

System 2
Środek stosować zapobiegawczo, od fazy różowego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy różowego pąka do początku czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73)
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni


Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79)
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

GRUSZA
PARCH GRUSZY
Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej systemów stosowania

System 1
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 53-79)
Liczba zabiegów: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni

System 2
Środek stosować zapobiegawczo, od fazy białego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy białego pąka do początku czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73)
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni


Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79)
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
jabłka, gruszki - 42 dni

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Po dodaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

S 4078

Opis

Opakowanie
5kg

Z tej samej kategorii

16 innych produktów w tej samej kategorii:
Produkt dodany do ulubionych