Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

Herbagreen® Z20 to mineralny nawóz dolistny z krystaliczną formą krzemu. Unikalna formulacja Si w połączeniu z innowacyjnym kompleksem wsparcia mikroelementów (Si-complex) zwiększa wigor roślin, poprawia wydajność fotosyntezy oraz wpływa na zagęszczenie soków komórkowych. Si-complex sprzyja zmniejszeniu zawartości azotanów, mykotoksyn oraz pozostałości substancji aktywnych pestycydów. Systematyczne stosowanie Herbagreen® Z20 zapewnia uzyskanie plonu o najwyższych parametrach jakościowych.

KORZYŚCI STOSOWANIA:
*zwiększa zawartość suchej masy i skrobi w ziemniaku
*zwiększa polaryzację̨ buraka cukrowego
*zwiększa zaolejenie rzepaku
*poprawia przezimowanie ozimin i ich wigor na wiosnę
*poprawia początkowy wigor kukurydzy

Rzepak ozimy (poprawa przezimowania,lepszy start wegetacji wiosną, poprawa kwitnienia i zawiązywania łuszczyn,lepsze wypełnienie nasion (MTN),podwyższenie zaolejenia)
3 aplikacje:
*jesienią - faza 4-6 liści (BBCH 14-16)
*wiosną - faza wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39)
*faza zielonego paka, do początku kwitnienia (BBCH 51-60)

Zboże ozime (poprawa przezimowania,lepszy start wegetacji wiosną, lepsze wypełnienie ziarna (MTZ), zwiększenie zawartości białka)
2 aplikacje:
*jesienią - faza 3-5 liści (BBCH 13-15)
*wiosną - -koniec krzewienia do fazy II kolanka (BBCH 29-32)

Kukurydza (poprawa początkowego wigoru roślin, zwiększenie biomasy,lepsze uziarnienie kolb, poprawa jakości ziarna  MTZ i zawartość białka)
1 aplikacja:
*faza 5-7 liścia rozwiniętego (BBCH 15-17)

Ziemniak (zwiększenie zawartości suchej masy/skrobi,poprawa kalibracji,poprawa wigoru roślin)
3 aplikacje:
*faza 8-10 liści właściwych (BBCH 18-20)
*liście zakrywają 70-90% międzyrzędzi (BBCH 37-39)

Burak cukrowy (zwiększenie technologicznego plonu cukry, zmniejszenie podatności na chwościka, poprawa wigoru roślin)
2 aplikacje:
*faza 4-6 rozwiniętych liści (BBCH 174-16)
*liście zakrywają 10-30% międzyrzędzi (BBCH 31-33)

Dawka: w uprawach polowych stosować 1-1,5 kg-ha w zależności od wielkości rośliny i jej stanu zdrowotnego.

S 3808

Opis

Opakowanie
1kg

Z tej samej kategorii

16 innych produktów w tej samej kategorii:
Produkt dodany do ulubionych