Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

SELECTYC X jest produktem dolistnym przeznaczonym do zapobiegania niedoborom manganu i cynku. SELECTYC X jest produktem bez
pozostałości, przyjaznym dla środowiska i fauny pomocniczej w każdej dawce stosowania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Dolistnie:
*Owoce pestkowe: Stosować od fazy opadania płatków kwiatowych aż do zbioru owoców.
**Grusze: Odmiany o wrażliwej skórce stosować 2,5-3 l/ha . W pobliżu zbiorów stosować 2-2,5l. Przy stosowaniu wysokich dawek produkt może powodować plamy na niektórych odmianach gruszy o wrażliwej skórce (blanquilla, ercolini, limonera, williams, rocha, decana comicio, sta.mª moretini itp.) W upalne dni zaleca się unikanie wysokich dawek.
***Drzewa owocowe: Odmiany o wrażliwej skórce należy stosować 2-3,5 l/ha

Aplikację należy przeprowadzać w czasie wysokiej temperatury, aby zapewnić szybkie schnięcie produktu. Należy unikać ekstremalnych temperatur (>35ºC) oraz środkowych godzin dnia z silnym nasłonecznieniem. Nie należy stosować preparatu w nocy ani na liście mokre od
deszczu lub rosy. Jeżeli po zastosowaniu środka pada deszcz, a ilość opadów jest wystarczająca do zmycia środka, zabieg należy powtórzyć.
Nie należy przekraczać dawek wskazanych na etykiecie. Wstrząsnąć przed użyciem. Wlewać do zbiornika zawsze przy włączonym mieszadle, aby zapewnić prawidłowe rozcieńczenie produktu. W przypadku mieszanin, SELECTYC X musi być ostatnim dodanym produktem. Nie mieszać z olejami. Produkt może reagować z produktami stosowanymi w poprzednich zabiegach, co może powodować fitotoksyczność.
W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCEJ DAWKOWANIA I/LUB MIESZANIA, NALEŻY WYKONAĆ „PRÓBĘ SŁOIKOWĄ” I/LUB SKONSULTOWAĆ SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zastosowaniem preparatu.

GWARANTOWANA ZAWARTOŚĆ (w/w)

Mangan rozpuszczalny w wodzie (Mn) ................................... 0,5%
Mangan (Mn) chelatowany EDTA............................................. 0,5%
Cynk rozpuszczalny w wodzie (Zn)........................................... 1,5%
Cynk (Zn) chelatowany EDTA................................................... 1,5%
Stabilność frakcji schelatowanej w pH: 3-S 5101

Z tej samej kategorii

16 innych produktów w tej samej kategorii:
Produkt dodany do ulubionych