Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

Dirabel-AGRAFKA regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu do rozcieńczania wodą.

Zawartość substancji czynnej:
kwas 1-naftylooctowy (substancja z grupy kwasów karboksylowych) - 84 g/l (7,5%)

Stosowanie środka:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub pędzla, a także sprzętu przeznaczonego do aplikowania środków na pędy młodych drzew.

Jabłoń
Przerzedzanie zawiązków
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 l/ha (0,23 l /10 tys. m2 ściany listowia)
Termin stosowania środka: środek stosować od końca fazy kwitnienia gdy wszystkie płatki opadły (BBCH 69) do momentu powstania owoców o wielkości do 10 mm (BBCH 71).
Liczba zabiegów: 1
Zapobieganie przedwczesnemu opadaniu owoców
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 l/ha (0,25 l /10 tys. m2 ściany listowia)
Termin stosowania środka: środek stosować od początku dojrzewania i wybarwiania sieN owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 81) do momentu gdy owoce osiągną dojrzałość do zbioru (BBCH 87).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste/średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Grusza
Zapobieganie przedwczesnemu opadaniu owoców
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 l/ha (0,25 ml /10 tys. m2 ściany listowia)
Termin stosowania środka: środek stosować od początku dojrzewania i wybarwiania sięN owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 81) do momentu gdy owoce osiągną dojrzałość do zbioru (BBCH 87).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste/średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.
Szkółki drzew iglastych i liściastych, drzewa i krzewy ozdobne, plantacje drzewek bożonarodzeniowych, aplikacja na pędy główne za pomocą pędzla, opryskiwacza lub sprzętu przeznaczonego do aplikowania środków na pędy młodych drzew.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,018 l/ha
Termin stosowania: środek stosować na 4-12 letnie drzewa, pierwszy zabieg wykonać gdy główny pęd osiągnie długość 10 cm, drugi zabieg wykonać gdy główny pęd osiągnie długość 30-35 cm.
Zalecana ilość wody: 6 l/ha (1 l/1000 drzew).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

1. Środka nie stosować w temperaturze powietrza powyżej 25°C.
2. Nie można wykluczyć, iż zastosowanie środka przyczyni się do uzyskania dużo większej liczby dużych owoców (średnica powyżej 65 mm).
3. Nie we wszystkich przypadkach należy oczekiwać, iż po zastosowaniu środka uzyska się wystarczające przerzedzenie.
4. Nie można wykluczyć, iż zastosowanie środka przyczyni się do niższej jakości plonów.
5. Nie można wykluczyć, iż zastosowanie środka będzie miało niekorzystny wpływ na procesy przetwarzania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać co najmniej dwukrotnie wodą.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Dla ludzi – 24 godziny.

S 4110

Opis

Opakowanie
1l

Z tej samej kategorii

16 innych produktów w tej samej kategorii:
Produkt dodany do ulubionych