Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

FULL TERMINATOR jest nawozem bezpiecznym, działa szybko, wydajnie i kompleksowo.

Skład:
Azot (N) całkowity - 15% (m/m)
Azot (N) amidowy - 7,5% (m/m)
Azot (N) amonowy - 3,75% (m/m)
Azot (N) azotanowy- 3,75% (m/m)
Sód (Na) - 2,2% (m/m)
Bor(B) - 0,01% (m/m)
Miedź (Cu) - 0,01% (m/m)*
Mangan (Mn) - 0,1%(m/m)*
Molibden (Mo) - 0,001% (m/m)
Cynk (Zn) - 0,01% (m/m)*

* skompleksowane przez LS; wszystkie składniki rozpuszczalne w wodzie.

Działanie:
Poprzez odpowiedni dobór składników full terminator szybko i wysoce skutecznie pomaga w rozkładzie materii organicznej pozostałej na polu po uprawach (słoma, korzenie, liście itp.) oraz sprzyja rozwojowi pożytecznej mikroflory saprofitycznej, uczestniczącej w rozkładzie resztek pożniwnych i przekształcaniu ich w substancje pokarmowe dla roślin i próchnicę.

Zalety:
• poprawa zasilenia gleby w substancje humusowe i sprzyja poprawie struktury gleby
• stymulacja mikroorganizmów glebowych odpowiedzialnych za rozkład resztek pożniwnych do szybkiego namnażania się
• równomiernie pokrywa materię organiczną i łatwo do niej przylega
• przyczynia się do utrzymywania w glebie jonów NH , Mg , Fe , Ca czy Zn zapobiegając ich wypłukiwaniu i udostępniając je dla roślin
• dostarcza azot niezbędny mikroorganizmom do rozwoju i rozkładu materii organicznej oraz mikroelementy przyspieszające rozkład ligniny i celulozy
• zawiera bor i sód w formie organicznej, długo dostępnej dla roślin i odpornej na wymywanie

DAWKOWANIE/STOSOWANIE
5 l /ha /200 - 500 l wody /na resztki pożniwne w formie drobnokroplistego oprysku

S 0929

Opis

Opakowanie
Butelka
Pojemność
5 l

Z tej samej kategorii

16 innych produktów w tej samej kategorii:
Produkt dodany do ulubionych