Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

Skład:
azot całkowity (N) - 70 g/l (5,0%)
azot mocznikowy (NH2) - 70 g/l (5,0%)
pięciotlenek fosforu (P2O5) - 50 g/l (35,0%)

Fostar stosowany profilaktycznie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na fosfor. Nawóz jest zalecany w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (niskie lub wysokie pH, niska wilgotność
i temperatura gleby tj.‹12°C, niska zawartość próchnicy). Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe oraz dostarcza fosfor łatwo przyswajalny przez rośliny w fazach, gdy wykazują największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek. Dokarmianie interwencyjne jest wskazane w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru fosforu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość fosforu (ukryte niedobory).

Fosfor (P) dostarczany w nawozie Fostar korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu poprzez:
*wczesne rozpoczęcie wegetacji i szybki wzrost roślin w okresie wiosennym
*intensyfikację rozwoju systemu korzeniowego - lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby
*zwiększenie odporności roślin na stresy, w tym suszę, choroby, wyleganie i niską temperaturę (poprawa zimotrwałości i mrozoodporności upraw ozimych oraz korzystny wpływ na regenerację uszkodzeń pozimowych i innych)
*poprawę intensywności kwitnienia
*prawidłowy wzrost roślin oraz ich rozwój generatywny (np. lepsze zaziarnienie kłosów, zwiększenie ilości nasion w łuszczynach)
*poprawę jakości materiału siewnego (siła kiełkowania nasion) oraz surowca w przemyśle piwowarskim
*przyspieszenie i wyrównanie dojrzewania owoców (np. poprawa jędrności, wielkości i wybarwienia owoców)
*zwiększenie wartości biologicznej plonu: wyższa zawartość białka, aminokwasów egzogennych, witamin, karotenu i cukrowców

Stosowanie
Dokarmianie dolistne: W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować FOSTAR w formie roztworu wodnego. Nawóz można stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.

S 0102

Z tej samej kategorii

16 innych produktów w tej samej kategorii:
Produkt dodany do ulubionych