Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

POLOWE UPRAWY ROLNICZE
DAWKI
Ustalając dawki nawozu należy wziąć pod uwagę, że 1 tona nawozu zawiera co najmniej: 20kg azotu i 55kg potasu w przeliczeniu na K2O

W nawożeniu doglebowym dawki nawozu należy dostosować do potrzeb pokarmowych uprawianych roślin i zasobności gleby w potas. Na glebach średnio zasobnych w potas stosować do 4 ton (3,1m3) nawozu na 1ha, w uprawach roślin o dużym zapotrzebowaniu na potas do 5 ton (4,0 m3) na 1ha.

Przy nawożeniu dolistnym przygotować roztwór stosując 2 litry nawozu na 100l wody. Dawka cieczy użytkowej 200-300l/ha. Zabieg można powtarzać co 10-14 dni.

Do fertygacji podawać jednorazowo do 200l/ha.

Florovit AGRO Bionawóz poza rolnictwem ekologicznym można stosować łącznie z dokarmianiem mocznikiem. W tym przypadku należy sporządzić 5% roztwór mocznika rozpuszczając 5kg mocznika w 100l wody. Do ilości roztworu niezbędnej dla wykonania oprysku (200-300l) wlać 5l nawozu.

ROŚLINY SADOWNICZE
Przed założeniu sadu/plantacji - nawóz rozlać lub wprowadzić w głąb gleby w dawce do 3m3 na gleby lekkie i średnie lub do 4m3 na ha na gleby zwięzłe. W przypadku rozlania nawozu na powierzchnię gleby należy zamieszać nawóz z glebą do głębokości 5-10cm. Nawóz można stosować pod przedplon lub bezpośrednio przed sadzeniem drzewek/sadzonek.

W istniejącym sadzie/plantacji - nawóz można zastosować wzdłuż rzędów roślin, wczesną wiosną w dawce do 2m3 na ha, z użyciem belki herbicydowej. W przypadku nawożenia dolistnego, nawóz stosować 3-krotnie w okresie dojrzewania owoców, w dawce 2l na ha, stosując 500-700 litrów wody. W przypadku fertygacji, nawóz stosować w okresie dojrzewania owoców, używając stężenia pożywki 0,03-0,1% (0,3-1 l nawozu na 1000 litrów wody).

ROŚLINY WARZYWNE
Wczesną wiosną, nawóz rozlać na glebę uprzednio oczyszczoną od chwastów w ilości od 3-4l/10m2 w zależności od rodzaju gleby (lekkie-średnie). Po zastosowaniu nawozu glebę dokładnie wymieszać na głębokość 5-15cm. W trakcie wegetacji. jeśli zachodzi potrzeba dodatkowego nawożenia, należy 2-3 krotnie opryskać glebę roztworem nawozu w ilości 0,2-0,5l/10m2. Przy nawożeniu dolistnym stosować roztwór rozcieńczając 2l nawozu na 100l wody, stosując 400-600 l cieczy na ha. Zabieg można powtarzać co 10-14 dni. W przypadku fertygacji, nawóz stosować w stężeniu pożywki 0,05-0,10% (0,5-1,0 l nawozu na 1000 l wody).

SPOSÓB I TERMIN STOSOWANIA
Nawóz najlepiej stosować przedsiewnie, przy pomocy aplikatorów doglebowych lub powierzchniowo z wykorzystaniem beczkowozów wyposażonych w węże rozlewowe lub pyłki rozbryzgowe. Po rozprowadzeniu na powierzchni pola nawóz należy niezwłocznie wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.
Dolistnie w postaci oprysku najlepiej stosować w dni pochmurne lub późnym popołudniem. Do fertygacji nawóz można podawać okresowo lub ciągle. 

S 3781

Opis

Opakowanie
Butelka
Pojemność
20 l

Z tej samej kategorii

16 innych produktów w tej samej kategorii:
Produkt dodany do ulubionych