Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

APOL-HUMUS 5 kg organiczny stymulator wzrostu. Przeznaczony jest do doglebowego i dolistnego nawożenia oraz poprawy jakości gleby w uprawach roślin ozdobnych, zbóż, roślin warzywniczych, okopowych i sadowniczych. Jest połączeniem kwasów humusowych i polimerów chitozanu łącząc w sobie wszystkie cechy tych substancji.

Właściwości:
Podstawowe składniki preparatu Apol Humus to kwasy fulwowe i huminowe. Są one doskonałym ulepszaczem, łączącym koloidy glebowe tworząc tzw. strukturę gruzełkowatą. Przyczynia się ona do poprawy stosunków powietrzno-wodnych w glebie. Jest to korzystne zarówno dla gleb piaszczystych (zwiekszenie sorpecyjności), jak i ciężkich (napowietrzenie i ich rozluźnienie). Związki humusowe wpływają na zwiększenie pojemność wodnej gleby m.in. przez zmniejszenie powierzchownego odpływu wody. Właściwości te mogą zmniejszać negatywne skutki suszy. Gleby zawierające więcej kwasów huminowych silniej pochłaniają natężenie promieniowania słonecznego co przyczynia się do szybszego ich nagrzewania.

Składniki preparatu Apol Humus zwiększają pojemność sorpcyjną gleb, dzięki czemu wprowadzane do gleby składniki pokarmowe nie ulegają wymywaniu i są zatrzymywane w warstwie ornej gleby.
Związki humusowe zmniejszają aktywność metali ciężkich w glebie, a tym samym ograniczają ich pobieranie przez rośliny. Napowietrzenie i zwiększona sorpecyjność gleb stymuluje rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych. Wysoka aktywność biologiczna w glebie ma duże znaczenie dla ograniczenia stopnia zmęczenie gleb szczególnie w gospodarstwach o intensywnej produkcji.
Związki preparatu Apol-Humus, otrzymane z rozpadu masy organicznej (tj. aminokwasy, reszty węglanowe, grupy karboksylowe, hydroksylowe i metoksylowe, aminogrupy), mają właściwości stymulujące wzrost i rozwój roślin. Ich obecność intensyfikuje ważne procesy fizjologiczne roślin takie jak oddychanie i fotosyntezę. Rośliny opryskane lub podlewane preparatami zawierającymi kwasy fulwowe i huminowe wykazują się lepszą kondycją i odpornością na stresy. Ponadto Apol-Humus może wykazywać działanie fitosanitarne w stosunku do mikroorganizmów chorobotwórczych.

Ważnym składnikiem preparatu Apol-Humus jest chitozan. Otrzymuje się go w drodze deacetylacji chityny z pancerzyków krewetek, kryla i kraba. Chitozan to biopolimer - pochodna celulozy. Po pobraniu go przez rośliny jest aktywatorem wielu enzymów, poprawia działanie błon komórkowych, działa jako absorbent, zmniejsza aktywność substancji szkodliwych oraz ogranicza rozwój patogenów, reguluje pH (równowagę kwasowo - zasadową) w tkankach roślin. Chitozan występuje w roślinach jako kation, który pozytywnie wpływa na stosunek kationów do anionów przez trwałe wiązanie anionów np. chlorki, azotany. Aplikowanie roślin preparatem zawierającym chitozan stymuluje wzrost i rozwój roślin w równym stopniu systemu korzeniowego oraz części nadziemnej. Dzięki swoim właściwością, chitozan może dodatkowo poprawiać cechy jakościowe plonów roślin, a także ich wartość odżywczą.

Regularne stosowanie tego preparatu korzystnie wpływa na właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne gleby, stymuluje wzrost roślin oraz dostarcza rośliną podstawowe mikroelementy w formie najbardziej dostępnej dla roślin.

Ukorzenianie roślin: 50 ml na 100 m2 (10 ml Apol-humus w 1 litrze wody na 20 m2)
Nasiona i siewki podlewać w stężeniu 2%

Opryskiwanie roślin: 50 ml w 5 litrach na 100 m2 (10 ml Apol-humus w 1 litrze wody na 20 m2)

Podlewanie roślin po posadzeniu: 50 ml w 200 litrach na 100 m2 – 2,5 ml Apol-humus w 10 litrach wody na 5 m2 (2 litry roztworu na 1m2). Dla lepszego efektu, pod świeżo posadzone rośliny, specjaliści zalecają większą dawkę nawet 3 – 4% (300 – 400 ml w 10 litrach wody). Dobrym pomysłem jest łączyć stosowanie APOL-HUMUS z BETA-CHIKOLEM. APOL-HUMUS stosować doglebowo a BETA-CHIKOL dolistnie

Preparat stosujemy przed siewem i po siewie wiosną i jesienią. Następne zabiegi zalecane są na przełomie maja i czerwca, ostatni jesienią. W ogrodach przydomowych APOL-HUMUS stosujemy tzw. na okrągło, szczególnie przy sadzeniu nowych roślin

Rośliny ozdobne: 5-15 kg/ha jednorazowo, doglebowo

Zboża:
5 kg/ha po siewie na oziminy
10 kg/ha po ruszeniu wegetacji
15 kg/ha na jare i kukurydzę po siewie

Warzywa:
15 kg/ha doglebowo, po wysiewie lub posadzeniu

Okopowe:
15 kg/ha doglebowo, po wysiewie lub posadzeniu

Sadownictwo:
5-10 kg/ha wiosną po ruszeniu wegetacji
5 kg/ha po zbiorach

Fertygacja:
1 kg/10 000 l wody

Ukorzenianie roślin:
50 ml na 100 m2

Nasiona i siewki podlewać w stężeniu 2%.
Preparat stosujemy przed siewem i po siewie wiosną i jesienią. Następne zabiegi zalecane są na przełomie maja i czerwca, ostatni jesienią.

S 0764

Opis

Opakowanie
5kg

Z tej samej kategorii

16 innych produktów w tej samej kategorii:
Produkt dodany do ulubionych