Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

Filtr ABEK1 do półmaski Climax
Pochłaniacz niebezpiecznych substancji chemicznych występujących w powietrzu w postaci par i gazów organicznych i nieorganicznych, par i gazów kwaśnych i pochodnych amoniaku o ile ich stężenie w powietrzu nie przekracza 0,1 %.

Zastosowanie:
Może być stosowany do różnego rodzaju gazów i par organicznych i nieorganicznych, kwaśnych i pochodnych amoniaku, prace ogrodnicze, lakiernicze, przemysł samochodowy...
*Malowanie farbami wodnymi i bazującymi na rozpuszczalnikach organicznych w pomieszczeniach otwartych i wentylowanych
*Rozpylanie pestycydów, mycie wysokociśnieniowe z użyciem środków myjących
*Malowanie pędzlem i wałkiem, prace z klejami, mycie, odtłuszczanie
*Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego,przemysł lotniczy i naprawy
*Budowa statków, produkcja maszyn, przemysł chemiczny i sprzedaż chemikaliów
*Produkcja atramentu, barwników, farb i lakierów
*Produkcja i wykorzystanie żywic
*Produkcja butów, garbarnie
*Prace w przemyśle rafineryjnym
*Malowanie i mycie preparatami zawierającymi amoniak. Prace przy instalacjach chłodniczych z amoniakiem
*Prace związane z zastosowaniem kwasów

Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce z pochłaniaczami to 17%

G 1025

Z tej samej kategorii

6 innych produktów w tej samej kategorii:
Produkt dodany do ulubionych