Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

Wydawnictwo: Plantpress
Autor: S. Kaniszewski
Wydawca, rok wydania: Plantpress, 2005
Liczba stron : 85
Oprawa i wymiary: miękka, 150 x 210 mm
ISBN: 83-89874-14-8

Publikacja przybliży tę tematykę instalacji nawadniających w uprawach rolniczych. Pomoże w wyborze najodpowiedniejszego systemu nawadniającego, pomocnego w uprawie różnych gatunków warzyw. Podpowie, jak skonstruować (ułatwią to liczne fotografie, rysunki i schematy towarzyszące opisom) i z czego wykonać najnowocześniejszą instalację nawadniającą. Zawartość wody w świeżej masie roślin warzywnych wynosi 80-95%. Z uwagi na tak dużą zawartość wody w warzywach, susza, a niekiedy nawet krótkotrwały nie­dobór wody, w czasie ich wzrostu i rozwoju powoduje obniżenie plonu i pogorsze­nie jego jakości. W warunkach klimatycznych naszego kraju, z powodu niedostatecznej ilości opadów w sezonie wegetacyjnym bardzo często występują niedobory wody, któ­rych efektem są znaczne wahania wysokości zbiorów oraz jakości plonów w po­szczególnych latach. Najmniejsze opady w sezonie wegetacyjnym występują na te­renie środkowej Polski, a ich ilość nie przekracza 350mm. Według S. Baca (1980) na około 24% powierzchni naszego kraju występuje ujemny bilans wodny — o nie­doborach wody powyżej 100mm, na 16,6% powierzchni występują warunki prze­ciętne z niedoborami rzędu 40-60mm, a tylko 13,9% ma dodatni bilans wodny. Wielkość niedoborów wodnych zmienia się w poszczególnych latach i mogą one występować w różnych rejonach kraju, nawet w tych, w których średnia suma opa­dów i wielolecia jest wysoka. W całej środkowej Polsce, a także na terenach północno-wschodnich i południowo-zachodnich mogą występować niedobory wod­ne do 200 mm raz na 5 lat i 100 mm co drugi rok. W niektórych latach mogą być nawet wyższe i sięgać 250, a nawet 300 mm. Do najbardziej niekorzystnych zja­wisk należy zaliczyć występowanie znacznych niedoborów wody w ciągu kolejnych 4, 5, a nawet 6 lat. Należy także mieć na uwadze nierównomierne rozłożenie opa­dów w okresie wegetacji. W niektórych latach, mogą wystąpić krótkie okresy su­szy, które spowodują obniżenie plonu, pomimo że suma opadów nie będzie od­biegała od normy. Tak duża zmienność warunków pogodowych stwarza konieczność uzupełniania niedoborów wody poprzez nawadnianie, gdyż bez tego nie można uzyskać w gospo­darstwie wysokich, stabilnych i dobrej jakości plonów. Nawadnianie umożliwia także terminowy wysiew (bez opóźnień) i sadzenie warzyw, a także ich terminowy zbiór. Spośród wielu znanych sposobów nawadniania, najczęściej stosuje się deszczo­wanie w polowej uprawie warzyw, a w ostatnich latach na coraz większą skalę używa się nawadniania kroplowego. Zakup oraz instalacja urządzeń do nawadniania warzyw jest jednak inwestycją dość kosztowną, ale w przypadku wystąpienia suszy, koszty tej inwestycji mogą się zwrócić w przeciągu jednego roku. Czynnik, który ogranicza na­wadnianie upraw warzyw polowych to brak dostatecznej liczby ujęć wodnych — za­równo z wód powierzchniowych, jak i głębinowych.

Spis treści
WPROWADZENIE
ZNACZENIE WODY W UPRAWIE WARZYW

GOSPODARKA WODNA W GLEBIE
Retencja wody w glebie
Potencjał wodny gleby
Wilgotność gleby

ŹRÓDŁA WODY l JAKOŚĆ WODY DO NAWADNIANIA
Jakość wody do nawadniania
Zasolenie gleby
Koncentracja chlorków
Zawartość sodu w glebie
Obecność pierwiastków toksycznych dla ludzi, zwierząt i roślin

SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
Nawadnianie deszczowniane
Elementy deszczowni
Rodzaje deszczowni
Zastosowanie deszczowni
Nawadnianie kroplowe
Budowa systemu kroplowego
Nawadnianie warzyw polowych za pomocą systemu kroplowego
Eksploatacja systemu kroplowego

USTALANIE TERMINÓW NAWODNIEŃ
Ocena niedoboru wody w roślinie
Ocena niedoboru wody w glebie
Ustalanie terminów nawadniania na podstawie przebiegu pogody

TECHNOLOGIA NAWADNIANIA WARZYW
Warzywa kapustne
Kalafior
Brokuł
Kapusta głowiasta biała, czerwona i włoska
Kapusta brukselska
Kalarepa
Kapusta pekińska
Jarmuż
Warzywa cebulowe
Cebula
Por
Czosnek
Warzywa psiankowate
Pomidor
Papryka
Warzywa dyniowate
Ogórek
Dynia
Melon, kawon
Warzywa korzeniowe
Marchew
Seler korzeniowy
Burak ćwikłowy
Pietruszka
Pasternak
Warzywa strączkowe
Fasola
Groch
Bób
Warzywa liściowe
Sałata siewna
Seler naciowy
Szpinak
Warzywa rzepowate
Rzodkiewka
Brukiew i rzepa
Warzywa wieloletnie
Szparagi
Rabarbar

L 0006

Z tej samej kategorii

15 innych produktów w tej samej kategorii:
Produkt dodany do ulubionych