Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

MIKROVIT MOLIBDEN to płynny nawóz zawierający 33 g Mo w 1 litrze, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporządzania pożywki przeznaczonej do fertygacji upraw.
Dostarcza roślinom molibden, który jest szybko i efektywnie pobierany i wykorzystywany przez rośliny.

Składniki:
Molibden (Mo) 33g/l    3,0%(m/m)

MIKROVIT MOLIBDEN stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do molibdenu (rośliny kapustowate, bobowate, zboża) – jest najefektywniejszym źródłem molibdenu. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność tego składnika dla roślin (niskie pH, niedobór wody w glebie, niska zawartość substancji organicznej).
Stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru molibdenu w roślinach.
 
MIKROVIT MOLIBDEN stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór molibdenu oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru molibdenu na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość molibdenu (ukryte niedobory).


Molibden (Mo) dostarczany w nawozie MIKROVIT MOLIBDEN korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na:
*efektywniejsze wykorzystanie azotu pobranego przez rośliny w postaci nawozów mineralnych
*zwiększenie produkcji biomasy oraz poprawienie parametrów jakościowych plonu (np. wyższa zawartość azotu białkowego, niższa zawartość azotanów)
*wspomaganie tworzenia brodawek korzeniowych u roślin strączkowych – wiązanie azotu atmosferycznego
*udział w prawidłowej budowie organów wegetatywnych roślin, a zwłaszcza liści (np. zapobiega powstawaniu „biczykowatości liści” u kalafiora)
*udział w przygotowaniu roślin do spoczynku zimowego i poprawa zimotrwałości roślin
*zwiększenie odporności roślin na czynniki stresowe.

Zastosowanie:
ZABIEGI DOLISTNE
MIKROVIT MOLIBDEN stosować nalistnie w formie roztworu wodnego. Możne być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania.

FERTYGACJA
Stosując MIKROVIT MOLIBDEN do sporządzania pożywki przeznaczonej do fertygacji – zawartość składników zawsze trzeba dostosować do indywidualnych zaleceń nawozowych.
Zalecane stężenie,03–0,06 mg Mo w 1 litrze pożywki gotowej do stosowania (1–2 ml nawozu MIKROVIT MOLIBDEN w 1000 l pożywki gotowej do stosowania lub 100–200 ml nawozu w 1000 litrach wody przy sporządzaniu roztworu 100-krotnie stężonego). W gruncie, zależności od potrzeb, stosować 2–3 razy w sezonie wegetacyjnym co 2–3 cykl fertygacji.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień (paszowy)ozimy, rzepak, soja, winorośl, warzywa cebulowe, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta włoska
Dawkowanie: 0,5-1 l/ha
Liczba zabiegów: 1-3

Pszenica jara, pszenżyto jare, jęczmień (paszowy) jary, jęczmień (browarny) ozimy, żyto jare, słonecznik, len, kukurydza, burak cukrowy, ziemniak, jabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia, morela, śliwa, truskawka, brokuł, kalafior, kapusta brukselska, jarmuż, marchew, pietruszka, pasternak, burak ćwikłowy
Dawkowanie: 0,5-1 l/ha
Liczba zabiegów: 1-2

Jęczmień (browarny) jary, kalarepa, rzodkiewka, groch, fasola
Dawkowanie: 0,5-1 l/ha
Liczba zabiegów: 1

Borówka amerykańska
Dawkowanie: 0,5-1 l/ha
Liczba zabiegów: 1-5

Seler
Dawkowanie:
Rozsada: podlewanie roztwór: 0,05-0,1% , opryskiwanie: 0,25-0,3%
Uprawa w gruncie: 0,5-1 l/ha
Liczba zabiegów: 1

Rozsada warzyw kapustnych
Dawkowanie:
Podlewanie roztwór: 0,05-0,1% , opryskiwanie: 0,25-0,3%.
Liczba zabiegów: 1-2.

Fertygacja
Dawkowanie: 0,3-0,06 mg Mo/l pożywki( 1-2 ml nawozu w 1000 l pożywki gotowej do stosowania).
Termin stosowania: 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co drugi-trzeci cykl fertygacji.

UWAGA WAŻNE:

1.Nawóz można stosować z innymi preparatami po wcześniejszych testach, które potwierdzą możliwość jego mieszania.


Okres karencji: nie dotyczy.

S 3823

Z tej samej kategorii

16 innych produktów w tej samej kategorii:
Produkt dodany do ulubionych