Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

AdeSil to naturalna amorficzna ziemia okrzemkowa o certyfikowanej jakości spożywczej. Powstała w wyniku osadzania się w zbiornikach wodnych, pancerzyków jednokomórkowych glonów – okrzemek. Jej ogromny potencjał kryje się w organicznej formie długodziałającego krzemu oraz niezwykłych właściwościach samych pancerzyków okrzemek.

Stymulator wzrostu AdeSil wyróżnia się bardzo wysoką zawartością krzemionki (92% Si02, 43% Si)


Przeznaczenie
Przeznaczony jest do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych na wszystkie rodzaje gleb. Jego stosowanie powoduje polepszenie wzrostu i plonowania roślin oraz jakości owoców. Pozytywny wpływ na roślinę obserwuje się szczególnie w warunkach stresu abiotycznego tj.: niedoboru wody, silnego zakwaszenia i zasolenia gleby, jak również przy silnej operacji słonecznej w okresie wzrostu owoców.

Twarde pancerzyki okrzemek, działając czysto mechanicznie, doskonale sprawdzają się także w ograniczaniu szkód wyrządzanych przez występowanie szkodników, takich jak mszyce, przędziorki, czy gąsienice tantnisia krzyżowiaczka.

AdeSil zapewnia:
*długoterminowe działanie krzemu
*mechaniczne zwalczanie szkodników
*szybszy rozkład pozostałości po środkach ochrony roślin
*blokowanie metali ciężkich w glebie
*wsparcie rośliny z zewnątrz i od wewnątrz

Stosowanie
AdeSil można użyć w postaci wodnej zawiesiny poprzez oprysk powierzchni gleby lub nadziemnych części rośliny. Może być on użyty także w postaci pylistej poprzez rozsypanie na powierzchnię gleby wokół drzew/krzewów/warzyw. Oprysków nie należy wykonywać w warunkach intensywnego nasłonecznienia, wysokiej temperatury powietrza (> 25︒C) lub silnego wiatru (> 5 m/s).

Przygotowując ciecz roboczą należy wlać do zbiornika opryskiwacza 50-70% ilości wody przewidzianej do zastosowania. Przy włączonym mieszadle wsypać preparat do zbiornika opryskiwacza. Przez cały czas utrzymywać pracę mieszadła w celu przeciwdziałania osadzaniu się zawiesiny preparatu. Uzupełnić zbiornik wadą. Dostosować średnicę dysz. Stosować rozpylacze tworzące krople o średniej wielkości. Uzyskaną zawiesinę zużyć w ciągu kilku godzin od sporządzenia.

Informacje dodatkowe
Amorficzne ułożenie atomów krzemu względem siebie sprawia, że AdeSil jest szybko wykorzystywany przez mikroorganizmy. Przede wszystkim do zwiększania swojej liczebności, jak również do szybkiego przekazania go roślinom uprawnym.
Ujemnie naładowane mikropory (tak samo jak próchnica glebowa) potrafią oczyszczać glebę z toksyn takich jak glin i metale ciężkie. Stanowią również znakomity bufor dla azotu glebowego, zwłaszcza tego w formie amonowej.
Oprysk AdeSilem można wykorzystać w uprawie jabłek do ochrony przed oparzeniami słonecznymi. Wśród zalet jest brak jakichkolwiek pozostałości, a nawet możliwość ich obniżania. No i tradycyjnie jest to forma suplementacji roślin krzemem.

DAWKOWANIE
Przy założeniu standardowych warunków uprawy proponowane dawki preparatów powinny stanowić wystarczające wsparcie dla rośliny w większości spodziewanych stresów środowiskowych. W przypadku wystąpienia silniejszych stresów niż zwykle (spodziewane przymrozki, silna presja patogenów osłabiających roślinę), należy dostosować dawki preparatów i ilość zabiegów do indywidualnych warunków uprawowych. W przypadku wystąpienia bardzo silnego stresu biotycznego i abiotycznego można zastąpić preparat AdeSil preparatem SiliTom, należy jednak pamiętać o zmianie dysz na grubokropliste, ciągle włączonym mieszadle i wypłukaniu opryskiwacza po oprysku.

DAWKI, SPOSOBY, TERMINY APLIKACJI
DRZEWA OWOCOWE
Dawka:
-30kg/ha dla 1-go sposobu aplikacji
-15kg/ha* dla 2-4 sposobu aplikacji
Terminy:
-przed sadzeniem roślin w postaci oprysku zawiesiną lub posypowo wokół rośliny
-oprysk roślin w fazie białego/różowego pąka
-oprysk w fazie końca kwitnienia/początek zawiązywania owoców
-oprysk w fazie rozwoju zawiązków owoców

DRZEWA JAGODOWE
Dawka:
-20kg/ha dla 1-go sposobu aplikacji
-10kg/ha* dla 2-3 sposobu aplikacji
Terminy:
-przed sadzeniem rośliny w postaci oprysku zawiesiną lub posypowo wokół rośliny
-oprysk roślin w okresie rozwoju kwiatów
-oprysk roślin w okresie zawiązywania pierwszych owoców

WARZYWA W UPRAWIE GRUNTOWEJ
Dawka:
-15kg/ha przy 1 sposobie aplikacji
-10-15kg/ha* dla 2 i 3 sposobu aplikacji, powtarzać co 2 tygodnie (do 6 dawek w sezonie)
Terminy:
-przed wysadzeniem rozsady lub siewem nasion
-rozwój wegetatywny (do kwitnienia)
-rozwój generatywny (kwitnienie i owocowanie)

WARZYWA W UPRAWIE POD OSŁONAMI
Dawka:
-stężenie 1,5% co tydzień
-stężenie 1,5%
-stężenie 0,7-1,5%
-stężenie 0,7-1,5% powtarzać co 2 tygodnie

*Opryski roślin wykonywać z użyciem 500-700l cieczy na ha

S 0683

Z tej samej kategorii

3 innych produktów w tej samej kategorii:
Produkt dodany do ulubionych